Đào tạo-sự kiện

World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation

World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation

 16/10/2019       16:42

Thời gian và địa điểm: February 17-18, 2020 Osaka, Japan Đơn vị tổ chức: Conference Series LLC Ltd

Chi tiết
Asia Oceania Congress for Neuro-Rehabilitation

Asia Oceania Congress for Neuro-Rehabilitation

 24/09/2019       13:03

Thời gian và địa điểm: Thailand (2021) Đơn vị tổ chức:Asia-Oceanian Society for NeuroRehabilitation  

Chi tiết
Phục hồi chức năng đúng cách giúp người bị đột quỵ tránh được di chứng

Phục hồi chức năng đúng cách giúp người bị đột quỵ tránh được di chứng

 20/09/2019       16:09

Đột quỵ não thường để lại nhiều di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến khả năng vận động, nhận thức, rối loạn ngôn ngữ. Để phục hồi sau đột quỵ, các bác sĩ cần chú trọng...

Chi tiết
Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và giải pháp tăng cường công tác phục hồi chức năng

Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và giải pháp tăng cường công tác phục hồi chức năng

 18/09/2019       15:49

Thời gian và địa điểm: 01 ngày, từ 8h30 ngày 19 tháng 9 năm 2019. Nhà khách La Thành, 217 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.  

Chi tiết
 European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine 22nd

European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine 22nd

 30/08/2019       10:51

Thời gian và địa điểm: 1st - 6nd May (Lubliana, Slovenia): 2020 Đơn vị tổ chức: European Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ESPRM)  

Chi tiết
International Conference on Disability Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT)

International Conference on Disability Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT)

 30/08/2019       12:58

Thời gian và địa điểm: 13th (Lisbon, Portugal): 2020 Đơn vị tổ chức: International Society for Virtual Rehabilitation (ISVR)

Chi tiết
World Congress for Neurorehabilitation

World Congress for Neurorehabilitation

 30/08/2019       13:04

Thời gian và địa chỉ: 11th (Lyon, France): 7-10 October, 2020 Đơn vị tổ chức: World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR)

Chi tiết
Association of Academic Physiatrists (APP) Annual Meeting 14th

Association of Academic Physiatrists (APP) Annual Meeting 14th

 30/08/2019       13:07

Thời gian và địa điểm:  04 - 09 tháng 5 năm 2020. Orlando,Florida, USA Đơn vị tổ chức: Association of Academic Physiatrists

Chi tiết
Rehabilitation World Congress

Rehabilitation World Congress

 30/08/2019       13:13

Thời gian và địa điểm: 24th (Aarhus, Denmark): 8-10 September, 2020 Đơn vị tổ chức: Rehabilitation International (RI Global)

Chi tiết
Asia-Oceanian Conference of Physical & Rehabilitation Medicine (AOCPRM)

Asia-Oceanian Conference of Physical & Rehabilitation Medicine (AOCPRM)

 30/08/2019       13:20

Thời gian và địa điểm: 7th (Jeju, Korea): 23-26 April, 2020 Đơn vị tổ chức: Hiệp hội PHCN của nước đăng cai tổ chức (6th: Rehabilitation Medicine Society of Australia and New Zealand)

Chi tiết
International Conference & Exhibition on  Physiotherapy, Neurorehabilitation & Sports Medicine 8th

International Conference & Exhibition on Physiotherapy, Neurorehabilitation & Sports Medicine 8th

 30/08/2019       14:26

Thời gian và địa điểm: 18 - 19 tháng 3 năm 2020. London, UK Đơn vị tổ chức: Conference Series LLC Ltd

Chi tiết